Přihláška na 15 km po Divoké Orlici - 6.5.2023

Veřejný závod pramic P5, pohár SVoČRu. Veřejný závod kánoí a kajaků R2, C2, K1.

Kategorie:
Vysílající klub:
Název posádky:
Jména členů posádky
Příjmení a jméno 1: Rok narození:
Příjmení a jméno 2: Rok narození:
Příjmení a jméno 3: Rok narození:
Příjmení a jméno 4: Rok narození:
Příjmení a jméno 5: Rok narození:
Příjmení a jméno 6: Rok narození:
Kontakt
Váš e-mail:
Telefon:

Prohlášení:
Podpisem na přihlášce nebo odesláním přihlášky elektronicky vysílající složka (posádka) potvrzuje, že:
a) Závodníci jsou dobrými plavci a závodu se zúčastní na vlastní nebezpečí.
b) Není známa žádná zdravotní překážka, která by bránila závodníkům v účasti.
c) Každý účastník je povinen během závodu dbát pokynů pořadatele.
d) Doporučuje se, aby každý závodník měl plovací vestu. Závodí se bez rozdílu věku. Platí,
    že ve vícečlenné posádce musí být aspoň 1 člen starší 18-ti let. Osoby mladší 15-ti let musí jet
    s plovací vestou. Vesta nesmí být nafukovací a musí mít nosnost min. 3 kg. Na K1 u osob mladších
    15 let musí jet doprovodná loď s osobou (může být opatřena startovním číslem) starší 18-ti let.
e) Nebude na pořadateli, ani prostřednictvím svých právních zástupců, vymáhat náhradu škody
    či újmy na zdraví a majetku způsobenou třetími osobami.
f)  Schvaluje, s ohledem na znění zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, používání
    osobních údajů a fotografií k potřebám pořadatele závodu.

 Souhlasím s uvedeným prohlášením


Všechna pole označená červeným písmem musí být vyplněna!